X
تبلیغات

آموزش تصویری ساخت تصویر مطلب با استفاده از زمینه مطالب

۳ سال پیش ۵۷۳ مشاهده

با توجه به درخواست مکرر کاربران مبنی بر آموزش ساده تر استفاده از امکان زمینه مطالب برای ساخت تصویر مطلب، ویدئوی آموزشی ای را ساختیم که به ساده ترین روش و از ابتدا چگونگی این کار را آموزش میدهد.